De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen gaat toezien op het afhandelen van de klachten bij de compensatieregelingen voor gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. Dat doet hij op verzoek van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) en de Tweede Kamer.

Van Zutphen verwacht in december met een eerste rapport te komen. “In de monitor kijk ik in hoeverre de Belastingdienst in de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag behoorlijk omgaat met klachten van burgers. Bij het beantwoorden van deze vraag zal ik de Belastingdienst zo nodig aanbevelingen doen.”

De ombudsman kijkt onder andere naar de laagdrempeligheid voor het indienen van klachten en de voortvarendheid waarmee die worden afgehandeld. Volgens Van Zutphen zal het nog enkele jaren duren voordat de compensaties zijn afgehandeld. Tot die tijd zal hij periodiek rapporteren aan de staatssecretaris en aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het kabinet is dit jaar begonnen ouders te compenseren die slachtoffer zijn geworden van de ontspoorde fraudejacht bij de Belastingdienst van enkele jaren geleden. In augustus maakte Van Huffelen bekend dat de schadeloosstelling van ouders ingewikkelder en tijdrovender is dan gedacht. Van Zutphen riep het kabinet eerder al op dat gedupeerden in de affaire met de kinderopvangtoeslag ruimhartig moeten worden gecompenseerd.