Ruim 40 procent van de startende zzp’ers was in 2015 tussen de 35 en 55 jaar. Die groep maakte in 2008, het jaar waarin de crisis begon, nog bijna de helft van de beginnende zelfstandigen uit. Aan het begin van de crisis was het aandeel startende 55-plussers ook veel hoger dan in 2015: 22 procent om 17 procent.

Het absolute aantal startende zzp’ers lag in 2015 met 208.000 een stuk lager dan in 2008. Toen begonnen nog bijna 236.000 mensen voor zichzelf. Het aantal zzp’ers dat stopt ging van 2008 tot 2015 juist omhoog. Tien jaar geleden lag dat aantal nog op 158.500, zeven jaar later was dat 177.500.