Elke dag werken er gemiddeld 377 duizend uitzendkrachten. Uitzendwerk zorgt jaarlijks voor ruim 1 miljoen banen in Nederland. Dat is ruim 11% van het totaal aantal banen. Door uitzendwerk vinden werving en selectie efficiënter plaats. Hierdoor vinden werkgevers snel mensen en kunnen werkzoekenden snel een eigen inkomen verdienen. De onderzoekers constateren dat deze allocatiefunctie met name belangrijk is aan de basis van de arbeidsmarkt.

ABU-directeur Jurrien Koops: “Het is goed om via onderzoek de waarde van uitzendwerk in kaart te brengen. Daardoor kan de discussie gevoerd worden op basis van feiten en cijfers. Tegelijkertijd zien we dat het maatschappelijk draagvlak voor uitzenden onder druk staat en de waarde van uitzendwerk uit het zicht raakt. Dat vraagt van de branche om een forse investering in kwaliteit en goed werkgeverschap. De ABU wil hierin het voortouw nemen.”

Zzp alternatief voor uitzendwerk

Het onderzoek werpt ook een licht op de samenstelling van de flexibele schil in het scenario zonder uitzendwerk. Wat blijkt? Het overgrote deel van de uitzendkrachten zou blijven werken in de flexibele schil. De helft daarvan met een ongereguleerd flexibel contract. Het zou gaan om 106 duizend zzp’ers en 79 duizend mensen met een oproepcontract. 98 Duizend voormalige uitzendkrachten zouden werken via een tijdelijk contract en 41 duizend via een vast contract. Bijna 19 duizend voormalige uitzendkrachten zouden zwart aan het werk gaan.