Dit voorstel maakt het mogelijk om:

  • de quotumheffing te deactiveren
  • de heffing/boete niet eerder dan over de uren van 2019 te laten gelden, 2018 is een boetevrij jaar.

2018 wordt heffingsvrij om overheidswerkgevers de mogelijkheid te geven een inhaalslag te maken en om de inleenadministratie te operationaliseren die ervoor moet zorgen dat er uren overgedragen kunnen worden door organisaties die mensen uit de doelgroep detacheren.

Wel uitstel, geen afstel

Het totaal aantal te realiseren banen verandert niet. Als de overheidswerkgevers de afgesproken aantallen over 2018 niet halen, dan moeten zij dus in 2019 een inhaalslag maken om het totaal aantal banen in 2019 wel te realiseren. De markt zal ook een jaar uitstel krijgen indien zij in enig jaar het afgesproken aantal banen voor arbeidsbeperkten niet realiseren. Alle werkgevers worden vanaf 2019 jaarlijks achteraf geïnformeerd door het UWV over hun quotum (tekort). De belastingdienst verzorgt, indien van toepassing, de quotumheffing. Werkgevers die vooraf willen weten of ze al wel of niet in de buurt van het percentage komen zullen zelf deze informatie/uren moeten registreren.

Oorzaken en perspectief

In de brief van 8 september heeft mevr. Klijnsma, de voorganger van staatssecretaris Van Ark, al aangegeven dat er oorzaken zijn voor de achterstand van overheidswerkgevers. De overheid heeft in vergelijking met de markt een relatief grotere opgave met de verhouding 25.000:100.000. In verhouding moeten ze dan een groter aantal banen leveren. Dit wordt versterkt door het feit dat voor de overheid een sneller tijdpad is afgesproken dan voor de markt.
Wel constateert de regering dat er veel commitment is om de inclusieve maatschappij naderbij te brengen, bij zowel markt als overheid.

Door het quotum neemt het risico op onderlinge concurrentie toe. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de inkoop van diensten die door sommige partijen weer zelf zal worden gedaan. Wel zijn er in dezelfde brief onderzoeken aangekondigd naar gesignaleerde knelpunten. Deze zomer worden de uitkomsten van de onderzoeken aangeboden aan het Kabinet.