Volgens het CBS stijgt de arbeidsparticipatie onder ouderen. Maar bijna de helft van de werkloze 55-plussers zat in 2016 langer dan twee jaar thuis. Minister Koolmees concludeert uit cijfers van het UWV dat in 2015 35% van de 55-plussers die in de WW terecht kwamen, binnen een jaar weer werk vond. Dit is fors minder dan het gemiddelde van 65%.

KBO-PCOB deed eind 2017 ook zelf onderzoek via het Meldpunt Ouderenwerkloosheid. Van de respondenten is 47% langer dan twee jaar werkzoekend, en 33% tussen de één en twee jaar. Van hen is dus 80% langdurig werkloos. Gemiddeld hebben de respondenten 187 sollicitatiebrieven gestuurd; 32% van de mensen is geen enkele keer uitgenodigd voor een gesprek.

Niet over maar mét senioren

Van afschaffing VUT- en prepensioen tot verhoging AOW-leeftijd, en van verkorting WW-duur tot handhaving sollicitatieplicht en onzekerheid over de IOW-uitkering. Deze maatregelen hebben allemaal ingrijpende gevolgen voor oudere werknemers en werkzoekenden. De maatregelen gingen over hen, waar het beter is om naar draagvlak te zoeken onder en mét hen.

KBO-PCOB doet een beroep op de Tweede Kamer en het kabinet om senioren te betrekken bij het beleid. Velen van hen willen niets liever dan weer aan de slag gaan, waaronder de senioren die we meenemen naar Den Haag. Manon Vanderkaa: “Niet meer demotiveren, maar inzetten van de positieve energie, kennis en ervaring van 55-plussers. Dat geeft iedereen de beste kansen, houdt de economie op gang en maakt de vergrijzing betaalbaar.”