In mei hadden ruim 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 352.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 5000 per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind april 301.000 lopende ww-uitkeringen.