Het gaat om afspraken tussen werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO enerzijds en de overheid anderzijds. Ze spraken af dat er in 2026 minimaal 125.000 extra banen moeten zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking ten opzichte van januari 2013. Daarvan neemt het bedrijfsleven er 100.000 voor zijn rekening.

Voor de overheid lag de doelstelling voor eind 2018 op 12.500 extra banen ten opzichte van de peildatum. Hoe ver de overheid is gevorderd met die plannen, wordt pas later dit jaar bekend.