Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft daartoe maatregelen uitgewerkt in een wetsvoorstel. Doel hiervan is om jonggehandicapten meer te stimuleren mee te doen aan de samenleving. “Ik wil Wajongers zo meer duidelijkheid en zekerheid geven”, zegt de staatssecretaris. Zij wil er ook voor zorgen dat jonggehandicapten langer op hun Wajonguitkering kunnen terugvallen als ze hun werk verliezen.