Vooral bij de leeftijdsgroepen jonger dan 27 jaar en 27 tot 45 jaar ligt het aantal personen met een bijstandsuitkering lager. In de groep van 27 tot 45 jaar ging het om een daling met 15 procent. In de groep tot 27 jaar daalde het aantal uitkeringen met 12 procent. Bij de 45-plussers was de afname het geringst. Dat komt ook door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Daardoor stromen ouderen minder snel uit.

Zowel het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond als met een migratieachtergrond daalde. Bij geboren en getogen Nederlanders, westerse migranten en niet-westerse migranten ging het per groep om een afname van rond de 5 procent.