Van werkgevers wordt dan ,,een inspanning” gevraagd om deze mensen ook echt een baan te geven. ,,We willen mensen zo snel mogelijk uit de uitkering en aan het werk”, aldus VVD-Tweede Kamerlid Dennis Wiersma.

Volgens hem zijn uitkeringsgerechtigden nu vaak nog onvoldoende in beeld bij bedrijven. Een leerwerkplicht geldt op dit moment voor jongeren tot en met 26 jaar in de bijstand.

Verder wil Wiersma dat bedrijven makkelijker als school kunnen dienen. ,,Waar leer je een vak beter dan in de praktijk? Dat moeten we dus meer mogelijk maken”, aldus de VVD’er. Hiervoor zouden onderwijsgelden beschikbaar moeten komen.