Deze AMvB is aangekondigd in de Kamerbrief Integratiebeleid van 4 februari 2018 en in de Kamerbrief Integratiebeleid van 23 april 2018.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het besluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het besluit en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.