De oplossing zit hem volgens het dagelijks Europese bestuur in meer investering in en ontwikkeling van de private sector. Gedacht dient daarbij te worden aan het ondersteunen van de particuliere huursector door het kabinet, het schokbestendiger en eerlijker maken van het pensioenstelsel (voor jongeren) en het nemen van maatregelen om het besteedbaar inkomen van burgers te verhogen. Werkgevers moeten, zo adviseert de commissie tot slot, meer werknemers op basis van een arbeidscontract inschakelen en de regering dient tegelijkertijd de sociale bescherming voor zelfstandigen te bevorderen.