Het bedrag dat de instantie betaalt aan WW-uitkeringen zakte vorig jaar al naar 4,1 miljard euro. Dat komt neer op een afname van 16 procent. ,,De arbeidsmarkt wordt steeds krapper”, stelt het UWV.

Bijna de helft van de vacatures is inmiddels moeilijk vervulbaar. Vooral in de bouw is de roep om personeel erg groot. Het aantal WW-uitkeringen loopt hierdoor terug. Afgelopen jaar was sprake van een terugval van 330.000 eind 2017 naar 266.000 stuks. Dit aantal zal in 2019 naar verwachting verder dalen naar 237.000.

Wel verwacht het UWV in 2019 een lichte toename van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, tot 816.000 stuks. Dit komt vooral doordat mensen van 60 jaar en ouder langer doorwerken als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd. De lasten op dit vlak stijgen waarschijnlijk van 12,4 miljard euro vorig jaar naar circa 12,9 miljard dit jaar.

Het UWV rekent verder op 1,2 miljoen nieuwe vacatures in 2019. Vooral in de detailhandel en de sector zorg & welzijn ontstaan dit jaar waarschijnlijk veel vacatures. Werkgevers zetten daarbij steeds meer wervingskanalen in, zoals LinkedIn, Facebook, vacaturesites, of gebruiken het eigen netwerk en gespecialiseerde bureaus.