Voor dit jaar rekent het UWV op een daling van de totale uitkeringslasten met 137 miljoen euro ten opzichte van 2017. In vergelijking met een eerder raming is wel sprake van een lichte stijging van de kosten. Een van de redenen daarvoor is de recente griepgolf, waardoor in het eerste kwartaal van het jaar meer geld moest worden uitgekeerd in verband met de Ziektewet

Vooral aan WW-uitkeringen geeft de uitkeringsinstantie minder uit. Daar staan wel hogere uitgaven tegenover voor WIA-uitkeringen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Het bedrag aan WW-uitkeringen daalt naar verwachting met 700 miljoen euro naar 4,3 miljard euro. De daling zal ook volgend jaar aanhouden. Op het hoogtepunt van de crisis, in 2014, bedroegen de WW-uitgaven nog 6,9 miljard euro.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het UWV neemt dit jaar en volgend jaar vermoedelijk licht toe. De uitgaven aan WIA-uitkeringen stijgen dit jaar met 600 miljoen euro naar 5,2 miljard euro.

Jaarlijks keert het UWV circa 20 miljard euro aan uitkeringen uit. Door indexaties van de uitkeringen zullen de kosten volgend jaar met 204 miljoen euro stijgen. Het UWV houdt daarbij rekening met een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen met 31.000.