In 2019 en 2020 bieden werkgevers naar verwachting 309.000 nieuwe banen aan. Dat is aanzienlijk minder dan in de afgelopen twee jaar toen het aantal banen met 467.000 toenam. Desondanks houdt de krapte op de arbeidsmarkt nog een tijd aan, vertelt een UWV-zegsman. Volgens hem is dat goed nieuws voor de werkzoekenden. In 2018 vonden bijna zeven op de tien personen vrijwel direct werk nadat hun WW-uitkering was opgehouden.

De grootste banengroei vindt plaats in de zorgsector. Door de vergrijzing komt er vooral werk bij in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Het aantal banen in onder meer landbouw en visserij en de financiële dienstverlening krimpt, concludeert de organisatie.