In totaal kregen 263.000 mensen in 2018 een werkloosheidsuitkering. Een jaar eerder waren dat er nog 330.000. Omdat bepaalde groepen het nog altijd lastig hebben op de arbeidsmarkt, gaat het UWV daar meer op inzetten.

Ongeveer 1,2 miljoen mensen kregen een uitkering. Die overtraden minder vaak de regels die daaraan vastzitten. Het UWV vorderde vorig jaar 25,8 miljoen euro terug, iets meer dan de helft van het bedrag een jaar eerder. In totaal werd voor 4,4 miljoen euro aan boetes opgelegd, ook dat is fors minder dan de 7,6 miljoen euro uit 2017. De uitkeringsinstantie gaat vanwege berichten over georganiseerde fraude meer inzetten op controle en handhaving.