Dit blijkt uit de Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2018 van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding door speciaal voor statushouders aangestelde klantmanagers, blijken belangrijke factoren bij het succesvol toeleiden naar werk. In 84 procent van de gemeenten zijn dergelijke deskundige klantmanagers aangesteld. Ook zijn er diverse aanpakken ontwikkeld waarbij statushouders de inburgering kunnen combineren met (vrijwilligers)werk.

Geen begeleiding

Zo’n twintig procent van de statushouders wordt nog niet begeleid door gemeenten. ‘Bijzonder zorgelijk is dat slechts zestien procent van de vaak jongvolwassen statushouders, in het Nederlandse beroepsonderwijs instroomde. Terwijl een Nederlands diploma hen de beste kansen op werk biedt’, zegt onderzoeker Marjan de Gruijter.

Financiering

De financiering van begeleidingstrajecten door het Rijk dreigt te verdwijnen. Het KIS stelt dat meer inspanning en investeringen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat statushouders langdurig aangewezen zijn op de bijstand. In 2018 is driekwart van de Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd in de monitor, dat zijn 282 van de 380 gemeenten.