De overheid moet nog een flinke inhaalslag maken. Ze heeft het aantal banen in een jaar wel weten te verdubbelen tot 6471, maar haalde het quotum van 10.000 banen bij lange na niet.

Vijf jaar geleden is in het sociaal akkoord afgesproken om tot 2025 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Daarvan zijn er nu 37.000 ingevuld. De markt moet uiteindelijk werk verschaffen aan 100.000 arbeidsgehandicapten, de overheid aan 25.000.

Het bedrijfsleven voldeed wel weer aan de afspraken. ,,Ik vind dit een hele mooie prestatie. Marktwerkgevers hebben zich van hun beste kant laten zien. Zij hebben hun doelstelling van 23.000 banen met ruim 7.000 banen overtroffen”, aldus staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Het ministerie werkt de komende zomermaanden aan plannen om meer arbeidsgehandicapten bij de overheid aan de slag te krijgen.