Artikel 6.5.6. Regeling zorgverzekering regelt al wanneer een bijstandsgerechtigde kan uitstromen uit het bestuursrechtelijkepremieregime. Vanaf 1 juli 2019 is er een regeling die onder vergelijkbare voorwaarden uitstroom mogelijk maakt voor meerderjarigen waarvoor beschermingsbewind is ingesteld.