Van Ark zoekt naar nieuwe manieren om arbeidsgehandicapten aan een gewone baan te helpen, nu haar plan om werkgevers hun voortaan minder te laten uitbetalen van de baan is. Ze wil een eerdere maatregel, de afspraak dat de overheid 25.000 arbeidsgehandicapten aanneemt en het bedrijfsleven 100.000, op de schop nemen. De overheid houdt zich daar al jaren niet aan.

De staatssecretaris wil de twee quota nu samenvoegen. Ze wil voorkomen dat de overheid uitbesteed werk dat door mensen met een beperking wordt gedaan weer in eigen hand neemt om maar aan de afspraak te voldoen, in plaats van zich te richten op het scheppen van nieuwe banen. Dat zou per saldo alleen maar banen voor arbeidsgehandicapten kosten, schrijft ze aan de Tweede Kamer.