De functionaris moet zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid. Het is een van de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe EU-wet die vorige week van kracht werd.

De Autoriteit heeft meer dan vierhonderd overheidsorganisaties gecontroleerd. Het gaat om alle gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries, en om enkele zelfstandige bestuursorganen. Minder dan 4 procent heeft zijn functionaris nog niet aangemeld. Zij hebben tot 11 juni om dat alsnog te doen. Als ze dat niet doen, kunnen ze een straf krijgen.