Reinier van Zutphen: ‘Burgerinitiatieven die vol enthousiasme bij de overheid aankloppen, verwachten dat die overheid ruimte biedt, faciliteert en meedenkt. Ik zie aan beide kanten veel goede wil, toch blijkt de praktijk nog weerbarstig. De overheid zou meer in mogelijkheden moeten denken en niet in regels en drempels. Koester burgerinitiatieven, want ze geven blijk van heel betrokken inwoners!’

Uitgangspunten

Om aan te sluiten bij een burgerinitiatief, mag van de overheid verwacht worden dat deze zich uitnodigend opstelt. Dit houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat de organisatie dusdanig is dat het voor een burgerinitiatief gemakkelijk is om vanuit de eigen plannen te werken. De ombudsman komt tot de volgende uitgangspunten voor behoorlijk overheidsoptreden bij burgerinitiatieven:

Een constructieve houding:

 • Oplossingsgerichte houding
 • Hulp en ondersteuning op maat
 • Gepaste rolverdeling

Optreden als één overheid:

 • Er is een duidelijk aanspreekpunt
 • Burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd
 • De overheid spreekt met één mond

Heldere en kenbare keuzes:

 • Actieve informatie over de mogelijkheden
 • Helderheid over de mogelijkheden van de gemeente
 • Helderheid over de voorwaarden

Aanbevelingen Nationale ombudsman

De ombudsman roept overheidsinstanties op om na te gaan hoe het er bij hen voor staat en te bekijken wat er in de organisatie nodig is om burgerinitiatieven serieus te nemen. Om de genoemde uitgangspunten voor burgerinitiatieven in de praktijk te brengen, beveelt de ombudsman het volgende aan:

 • Maak de tussenstand op
 • Zet alle neuzen in de organisatie in dezelfde richting
 • Geef speelruimte aan medewerkers
 • Zorg voor een uitnodigende houding van alle medewerkers
 • Wees alert op signalen