VluchtelingenWerk Nederland concludeerde maandag al dat vluchtelingen wel willen inburgeren, maar dat ze in de praktijk te maken hebben met allerlei belemmeringen. Volgens de hulporganisatie gaat het vooral om ingewikkelde regels en problemen met het voldoen aan de inburgeringsplicht binnen de gestelde termijn van drie jaar. Daarbij komt dat nieuwkomers veel zorgen en stress hebben door hun vlucht en over hun achtergebleven familieleden.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaf eerder al aan dat het niet goed gaat met de inburgering van nieuwkomers en dat het stelsel op de schop moet. Hij wil in juni plannen presenteren voor een nieuw inburgeringsstelsel. Zo zouden gemeenten weer meer regie moeten krijgen en moeten inburgeraars zo snel mogelijk beginnen met taallessen. Ook moet inburgering meer gericht zijn op werk.

De ombudsman verwacht zijn onderzoek in september af te ronden.