Koolmees zegt er vertrouwen in te hebben dat zij op ,,korte termijn” toch met de langverwachte standpunten komen over vernieuwing van het stelsel. ,,De urgentie is nog onverminderd groot.”

Ook politieke partijen dringen aan op een snel advies van de Sociaal-Economische Raad. Daar vinden de onderhandelingen plaats over aanpassingen van de aanvullende oudedagsvoorziening.

Volgens Koolmees zijn hervormingen nodig. Zo is de arbeidsmarkt sterk veranderd en hebben veel werknemers geen baan voor het leven meer. Ook moet er meer naar persoonlijke behoeften worden gekeken.