Dat zijn de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie in Brussel overeengekomen. Het politieke akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd. De nieuwe regels zijn onderdeel van een pakket maatregelen om de socialezekerheidsstelsels te coördineren in de EU.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) trok vrijdag nog aan de bel over de ,,nieuwe, ingrijpende sociale EU-wetgeving die er in Brussel doorheen gejaagd dreigt te worden’’. Nederland vreest dat arbeidsmigranten het land met de hoogste uitkering kiezen. Ook blijkt uit cijfers dat weinig werklozen die hun uitkering exporteren snel een nieuwe baan vinden, terwijl mensen zo snel mogelijk weer aan het werk moeten gaan, vindt Koolmees.

Voorzitter Arend van Wijngaarden van vakbond CNV spreekt van een ,,zeer kwalijke zaak”. ,,Dankzij deze deal vieren buitenlandse werknemers vakantie op de kosten van Nederlandse werknemers. De bedoeling van de WW is dat je nog inkomen hebt terwijl je op zoek bent naar ander werk. Hier betalen werknemers geen WW-premie voor. Een ondermijning van ons sociale stelsel”, aldus Van Wijngaarden.