De afname van het aantal 45-plussers is slechts licht, merkt het CBS op, maar deze groep bleef tot voor kort groeien, omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Daardoor duurt het langer voordat ze AOW en pensioen ontvangen en de bijstand kunnen verlaten.

Binnen andere leeftijdsgroepen daalt het aantal bijstandsgerechtigden al langer. Eind september ontvingen 439.000 mensen bijstand, 21.000 minder dan een jaar eerder.

Ook gaan er steeds minder bijstandsuitkeringen naar mensen met een niet-westerse achtergrond en is de instroom van vluchtelingen sterk afgenomen. In de eerste helft van 2017 vroegen nog ruim 13.000 Syriërs een bijstandsuitkering aan, een jaar later waren dat er nog 3800 in het eerste halfjaar.