Een overeenkomst die dit mogelijk maakt werd maandag in Brussel ondertekend door staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de Belgische staatssecretaris Philippe De Backer. Volgens de bewindslieden kan de samenwerking andere EU-landen inspireren.

De elektronische uitwisseling moet bijvoorbeeld duidelijk maken of iemand een uitkering krijgt in het ene land, terwijl hij in het andere land inkomsten heeft uit werk. De verwachting is dat de intensievere handhaving van de wetgeving ook illegale detacheringsconstructies sneller aan het licht brengt.

,,Misbruik schaadt het draagvlak voor ons sociaal stelsel. Gelukkig doen de meeste mensen en bedrijven niks verkeerd. Diegenen die dat wel doen, willen we kunnen vinden en aanpakken’’, aldus Van Ark.