Zij ondertekenen woensdag afspraken om mensen met een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in de gezondheidszorg. De bewindslieden hopen daarmee te bereiken dat bewoners van zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, revalidatiecentra en psychiatrische instellingen, meer aandacht krijgen.

De afspraken zijn gemaakt met onder meer ActiZ (zorgondernemers), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VO-Raad Praktijkonderwijs, Primair Onderwijsraad (PO-raad), Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, UWV, het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties RegioPlus en werknemersorganisatie CNV.

In de zorg geldt het tekort aan personeel als een van de grootste uitdagingen. In de zorg werken zo’n 1,2 miljoen mensen. In 2022 dreigt een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers.