Sinds augustus/september 2017 namen 325 senioren de moeite om de uitgebreide vragenlijst in te vullen op www.meldpuntouderenwerkloosheid.nl. Ruim de helft (58%) is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 59 jaar. Van de groep is 24% laag opgeleid, 44% middelbaar opgeleid en 32% hoog opgeleid. 79% is actief werkzoekend, vanuit werkloosheid (68%) of vanuit een baan of zelfstandig ondernemerschap (11%). De groep werkzoekende respondenten is gemiddeld lang aan het zoeken: 20% korter dan een jaar, 34% tussen één en twee jaar en maar liefst 45% langer dan twee jaar.

Het gemiddeld aantal sollicitaties is 172, met uitschieters naar 2000 brieven en mails. De respondenten zijn gemiddeld 4 keer op gesprek geweest. 27% van de ondervraagden is helemaal nooit op gesprek uitgenodigd.

KBO-PCOB ondervroeg de respondenten ook over belemmeringen die werkgevers hebben om senioren aan te nemen. 71% van de werkzoekenden wil best onder zijn of haar oude niveau solliciteren en werken. 57% gaf aan bereid te zijn af te zien van seniorendagen. Een lager salaris is acceptabel voor 41% van de respondenten.

Over oplossingen wordt verschillend gedacht. Zo voelt een ruime meerderheid van de respondenten wel wat voor een basisinkomen voor werkloze 55-plussers die geen aanspraak (meer) maken op een ww-uitkering. Maar over een flexibele AOW is geen eenduidigheid: de helft is voorstander, de andere helft is ertegen of weet het niet.

Het Meldpunt Ouderenwerkloosheid blijft nog open tot 1 december 2017.