Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5000 per maand tot 312.000. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recentelijk naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het statistiekbureau merkt op dat dit er vrijwel evenveel zijn als in november 2008, net voor de crisis.

Toch is het werkloosheidspercentage met 3,4 procent nu lager dan toen. De beroepsbevolking, het aantal werklozen en werkenden tezamen, is namelijk gegroeid van 8,7 miljoen naar 9,2 miljoen personen. De werklozen maken daar dus een kleiner deel van uit. In januari kwam het werkloosheidspercentage overigens uit op 3,6 procent.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak van goed nieuws. ,,Sinds het CBS op deze manier de werkloosheid meet, was dat percentage nooit zo laag. Dat zijn cijfers waar Nederland trots op kan zijn”, zei hij.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet onlangs hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2000 per maand afgenomen.

Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind februari 274.000 lopende WW-uitkeringen. In vergelijking met vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen met 17 procent gedaald. In alle beroepsgroepen is het aantal uitkeringen lager dan een jaar terug.