Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie vervangen door een systeem van loondispensatie. Voor de bijna 200.000 werknemers die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, betekent dit dat zij bij de gemeente zelf een aanvulling op hun inkomen moeten aanvragen.

Nieuw systeem creëert financiële problemen

Het voorgestelde nieuwe systeem vergroot de kans op financiële problemen:

  • Mensen die in aanmerking komen krijgen te maken met een extra geldstroom. Ervaring laat zien dat juist bij de lage inkomens een grote groep mensen niet in staat is om de juiste stukken aan te leveren en wijzigingen goed door te geven.
  • Als gemeenten het inkomen aanvullen volgens de bijstandsregelingen gaat een grote groep er financieel flink op achteruit. Uit onderzoek blijkt dat de kans op (problematische) schulden toeneemt naarmate het inkomen lager is.

Schulden en arbeidsmarktpositie

Als loondispensatie eraan bijdraagt dat mensen die hiervoor in aanmerking komen vaker (problematische) schulden krijgen, heeft dat negatieve gevolgen voor de arbeidsmarktparticipatie. Schulden kunnen er toe leiden dat mensen minder snel aan de slag gaan of blijven. Loonbeslag heeft vaak als gevolg dat het niet loont om te werken, en een onzekere arbeidsmarktpositie kan een belemmering zijn om een schuldregeling te treffen.

VNG

De VNG heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) al eerder op de hoogte gesteld van de gemeentelijke zorgen over de plannen rond loondispensatie. Wij waarschuwen voor vergroting van financiële problemen bij werknemers die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Lees het volledige artikel in Trouw