Aanleiding zijn recente berichten over grootschalige fraude met WW-uitkeringen door Poolse arbeidsmigranten. Koolmees moest daar donderdag tekst en uitleg over komen geven in de Tweede Kamer. Net als veel Kamerleden noemde de minister gesjoemel met uitkeringen onacceptabel. ,,Het ondermijnt de solidariteit en het vertrouwen in ons sociale zekerheidsstelsel.”

Koolmees laat daarnaast de bedrijfscultuur bij het UWV en de communicatie tussen de uitkeringsinstantie en zijn eigen departement tegen het licht houden. Signalen dat er iets mis was, bleven op het ministerie lang onopgemerkt. De Tweede Kamer wordt in januari bijgepraat over de stand van zaken. Ook beloofde Koolmees dat hij parlementariërs uitgebreider gaat informeren over de fraude die het UWV aantreft.

De minister erkende dat bij het UWV veel misgaat. ,,Het moet echt beter, en het kan ook beter”, zei hij. Daarbij tekende Koolmees wel bij aan dat de uitkeringsinstantie door de economische crisis drukke jaren achter de rug heeft, waarbij het op peil houden van de dienstverlening voorrang kreeg. Controletaken kwamen daardoor op het tweede plan. Daar komt bij dat fraudeurs ,,steeds geraffineerder te werk gaan”, aldus de minister.

Koolmees vindt niet dat bij het UWV sprake is geweest van wanbeleid, zoals sommige Kamerleden stellen. Hij is ook niet van plan bestuurders en oud-bestuurders van het UWV aan te pakken. De uitkeringsinstantie werd van 2012 tot vorig jaar geleid door huidig minister Bruno Bruins (Medische Zorg).