SBCM en Cedris zijn de initiatiefnemers van dit kenniscentrum. Kennis en praktijk worden in het centrum met elkaar verbonden. Alle spelers op de Participatiemarkt vormen de doelgroep van het kenniscentrum, te weten: de beleidsmaker, de beslisser, de expert, de werkzoekende en de werknemer.

Kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen in onze samenleving komen nog altijd lastig aan werk en behouden minder makkelijk hun baan. Gemeenten hebben in dat kader te maken met veel verschillende doelgroepen die maatwerk nodig hebben. Het nieuwe online kenniscentrum zal die gemeente in dat kader naar verwachting kunnen helpen bij hun werkzaamheden op het gebied van de uitvoering van de Participatiewet. In haar verkenning ´Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen onder de Participatiewet´ spreekt de SER van de noodzaak van een landelijk dekkende sociale infrastructuur om met de juiste instrumenten de doelen van Participatiewet en de banenafspraak te halen. Het Kenniscentrum faciliteert deze infrastructuur.