De investeringen in het kindgebonden budget zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dit kabinet neemt om gezinnen met kinderen te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2019 wordt het budget voor de kinderbijslag structureel verhoogd met circa 250 miljoen euro. Ook het budget voor de kinderopvangtoeslag gaat per 1 januari 2019 met 250 miljoen euro omhoog.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.