De ILO gaat ervan uit dat de jeugdwerkloosheid ook volgend jaar zal dalen, dankzij gunstige ontwikkelingen in vooral Oost-Europese en Zuid-Europese landen. Maar vergeleken met oudere generaties blijven de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt aanzienlijk achter.

Het VN-agentschap stelt verder vast dat in Oost-Europa de achterstand op de arbeidsmarkt van jonge vrouwen ten opzichte van hun mannelijke leeftijdgenoten de laatste jaren alleen maar is toegenomen. In de rest van Europa is het tegenovergestelde het geval.