De quotumheffing is een middel om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel hiervan is om het aantal afgesproken banen te realiseren. Met de wijziging wordt beoogd om deactivering van de quotumheffing mogelijk te maken voor werkgevers en vakbonden, als de aantallen uit de banenafspraak alsnog gehaald worden.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het concept-wetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 6 november 2017.

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangegeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen worden gemaakt.