De vluchtelingencrisis is in Nederland in 2014 merkbaar geworden, in dat jaar steeg het aantal asielzoekers uit vooral Syrië en Eritrea. Inmiddels loopt het aantal asielzoekers weer sterk terug. Een steeds groter aandeel van de asielzoekers bestaat uit nareizigers. In de onderzochte periode kwamen 33 duizend nareizigers naar Nederland. 

Zorggebruik

Van alle statushouders van 18 jaar of ouder heeft 95 procent de verplichte basisverzekering afgesloten. Statushouders maken minder gebruik van de huisarts dan de totale Nederlandse bevolking. Van de statushouders had 80% in het jaar 2015 kosten gemaakt aan de huisarts, tegen 98% van de totale Nederlandse bevolking. Naast de huisarts maken statushouders de meeste kosten voor geneesmiddelen of ziekenhuiszorg. In mindere mate maken statushouders ook kosten voor geboortezorg, mondzorg en hulpmiddelen, bijvoorbeeld krukken en gehoorapparaten. Bijna 7 procent van de jongeren tot 23 jaar maakt gebruik van jeugdzorg.

Eritreeërs

Opvallend is dat Eritreeërs verreweg het minst gebruik maken van zorg. Dit kan een gevolg zijn van het gebrek aan kennis van de Nederlandse gezondheidszorg. Ook het feit dat Eritrese statushouders gemiddeld wat jonger zijn dan de andere statushouders, kan een rol spelen.

Huisvesting

Van de in totaal 110 duizend mensen die in 2014 tot medio 2017 een verblijfsvergunning kregen, zijn er 98 duizend gehuisvest in een gemeente (en niet meer in de asielopvang). De groep is redelijk over Nederland gespreid.