Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) roept gemeenten op snel meer werk te maken van de uitvoering van de taaleis en de tegenprestatie. Zij gaat daarover ook met de gemeenten in gesprek. Onlangs bleek dat ,,nog te veel” gemeenten achterblijven.

Om volwaardig mee te doen in de samenleving is het spreken van de Nederlandse taal onmisbaar, stelt de bewindsvrouw. Bijvoorbeeld voor gesprekken op de werkvloer of bij het solliciteren naar een baan. ,,Het is onacceptabel dat, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mensen onnodig aan de kant blijven staan”, aldus Van Ark. Zij maant gemeenten ,,daarom juist nu” tot nog meer actie.