In 2025 moeten er 125.000 banen extra zijn gecreëerd voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. In de zomer van 2017 blijkt uit een meting van het UWV dat werkgevers uit het bedrijfsleven het prima doen, maar veel overheidswerkgevers achterblijven bij de realisatie van deze banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat zijn er meer dan drie keer de landelijke eis. Moeilijk? Welnee, vindt Moerdijk; budget vrijmaken en gewoon heel erg je best gaan doen.

Om het mooie streven kracht bij te zetten trekt het college van burgemeester en wethouders in 2018 €138.000 uit. Daarmee moeten loonkosten en bijvoorbeeld kosten voor training en coaching worden gedekt. Waarom Moerdijk dit initiatief neemt? ‘We stimuleren als gemeente zelf al jaren dat werkgevers mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt in dienst moeten nemen, aldus wethouder Thomas Zwiers. ‘Maar dan zullen we toch echt zelf het goede voorbeeld moeten geven. We willen dan ook kansen bieden aan werkzoekenden uit onze gemeente met een bijstandsuitkering. De mensen die voor Moerdijk gaan werken komen direct in dienst bij de gemeente.’

Aan de slag

Moerdijk is serieus aan de slag. Er ligt een plan van aanpak op tafel, er wordt een stuurgroep geformeerd en een heuse ‘aanjager’ aangesteld. Nodig, want het is geen simpel een-tweetje. Dat blijkt ook wel uit het relatief grote aantal werkgevers uit de publieke sector dat moeite heeft om aan het quotum te voldoen’, zegt Zwiers.