Zo heeft samenwerking bij de afvalinzameling en bij sociale diensten amper effect op de uitgaven. Belastinginning is wel circa 15 procent goedkoper, maar omdat die maar van beperkte invloed is op de gemeentebegroting, zet dat weinig zouden aan de dijk. De omvang van gemeenten is dus minder belangrijk dan beleidsmakers vaak denken.

In 2014 constateerden de onderzoekers al dat gemeentelijke herindelingen geen geld opleveren, zelfs niet als het om het samenvoegen van kleinere gemeenten gaat.