Eind 2017 telde Nederland in totaal 461.000 bijstandsgerechtigden. Dit waren er 3500 minder dan een jaar eerder. Er stroomden dus meer mensen de bijstand uit dan erin, wat volgens het CBS een duidelijk gevolg is van de aantrekkende arbeidsmarkt.

De groep jongeren in de bijstand bleef daarbij min of meer gelijk. Onder de 45-plussers moesten wel zo’n 5000 mensen extra hun toevlucht tot de bijstand nemen. Daarmee was de groei binnen die leeftijdscategorie wel minder dan in 2016, toen het nog om een stijging van 9000 45-plussers ging.

Instroom asielzoekers

Dat er nog steeds bijstandsgerechtigden bijkomen, komt voor een deel door de instroom van asielzoekers, voornamelijk uit Syrië. Degenen die een verblijfsvergunning krijgen, kunnen een beroep doen op bijstand. Zo kwamen er vorig jaar 6000 bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond bij.

Verhoging AOW-leeftijd

Wat ook meespeelt is de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat vertraagde vorig jaar de uitstroom van bijstandsgerechtigden die tegen de AOW-leeftijd aanzaten. Zij moesten door de verschuiving van de leeftijdsgrens met drie maanden immers iets langer wachten voordat zij de bijstand konden verlaten voor hun pensioen.