Dat komt onder meer door een opwaartse bijstelling van de investeringen en de consumptie huishoudens en een neerwaartse bijstelling van het exportsaldo, aldus het statistiekbureau. Het economisch beeld is niet veranderd. De groei is te danken aan de consumptie van huishoudens en de investeringen in vaste activa.

Resultaat t.o.v. eerdere berekening

De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De onlangs uitgevoerde revisie van de nationale rekeningen is ook in deze tweede berekening verwerkt. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 2,8 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 2,8 procent.