Het belastingstelsel stamt uit 2001, maar omdat er sindsdien veel is aangepast en veranderd kan de hoogleraar fiscale economie zich niet meer vinden in het huidige stelsel. “Door het woud aan regels, uitzonderingen en aftrekposten kunnen de mensen door de bomen het bos niet meer zien”, aldus Stevens. “Die grote diversiteit in regels leidt tot rare en onrechtvaardige verschillen die tot maatschappelijke onvrede leiden.”

Volgens de krant worstelt Jan Modaal om zijn koopkracht een beetje omhoog te krijgen en houden veel middeninkomens na een salarisverhoging minder geld over.