Dat blijkt uit de resultaten die drie wethouders uit Den Haag woensdag samen bekendmaakten. In 2014 zetten ze speciale programma’s op touw om de economie in de stad een boost te geven. De jaren daarvoor was het aantal banen in Den Haag door de landelijke crisis met zeker 19.000 gedaald. Was de werkloosheid eind 2014 nog 11,6 procent van de Haagse beroepsbevolking, dat was medio vorig jaar gedaald naar 6,4 procent.

Het college wilde het roer van de ,,klassieke bestuursstad” omgooien door in te zetten op een kenniseconomie met innovatieve clusters en start-ups, samen met allerlei partners. Bovendien werd geïnvesteerd in toerisme, ook voor zakelijke gasten. Dat werpt vooral vruchten af voor de horecasector. Inmiddels werkt één op de tien Hagenaars direct of indirect voor de vrijetijdseconomie.

Daarnaast nam de gemeente tijdelijke maatregelen om jongeren, 50-plussers en mensen met een beperking aan een baan te helpen. Dat gebeurde onder meer via het aanbestedingsbeleid, waarbij de gemeente aan leveranciers de voorwaarde stelde om werklozen in dienst te nemen. Zo konden zeker 2500 mensen weer aan de slag. Het zijn soms tijdelijke banen maar er komen ook vaak langdurige contracten uit voort, aldus de wethouders.

Amsterdam en Rotterdam meldden onlangs ook een groei aan banen en een uitstroom uit de bijstand.