Zo blijkt dat Rotterdam bijna een derde van de aanvragen voor een briefadres afwijst, Amsterdam en Hilversum twee derde, en Groningen ‘maar’ 10 procent. Daarnaast zijn er relatief weinig gemeenten die extra ondersteuning geven aan mensen die geweigerd zijn.

,,Schrikbarend”, vindt Rina Beers van de Federatie Opvang. Zonder een briefadres en uitkering dreigen mensen volgens haar in de criminaliteit en prostitutie te belanden. ,,Ik zou het liefst willen dat in de wet wordt opgenomen dat de gemeente verplicht is mensen in te schrijven, net zo goed als dat de burger verplicht is om zich in te schrijven. Dus dat er een wederkerigheid is.”

In vrijwel alle gemeenten moeten daklozen voor de aanvraag in detail aangeven waar ze de komende drie maanden verblijven. Zo wordt in de aanvraagformulieren voor een briefadres precies gevraagd waar en wanneer hij/zij nu en de komende tijd zal overnachten. Een bijna ondoenlijke opgave voor mensen die vaak niet eens weten waar ze dezelfde avond zullen slapen, stelt De Monitor.