Het kabinet wil werkgevers toestaan mensen met een beperking minder dan het minimumloon te betalen. Daarmee staat ook de pensioenopbouw op de tocht. Het inkomen kan weliswaar vanuit de bijstand worden aangevuld, maar daarvoor gelden wel zeer strenge regels.

Onder meer vakbonden waarschuwen dat veel mensen er in de praktijk financieel flink op achteruitgaan. Dat willen de leden van de ChristenUnie, de kleinste van de vier coalitiepartijen, dus niet voor hun rekening nemen. Zij steunden vrijwel unaniem een oproep aan hun Kamerleden om de maatregel te verzachten. Hoewel de nieuwe regeling onderdeel is van het regeerakkoord, ziet fractievoorzitter Gert-Jan Segers voldoende mogelijkheden om toch aan de wens van zijn achterban tegemoet te komen. Hoe zeer mensen de maatregel precies in hun portemonnee voelen is namelijk ,,afhankelijk van de uitvoering”, zegt hij.

De ChristenUnie gaat daarover in gesprek met VVD-staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Daarin staat de partij niet alleen, benadrukt Segers. Ook het CDA-congres stuurde de Kamerfractie van die partij vorige week met een wensenlijstje terug naar de onderhandelingstafel.