Vorig jaar nam het bruto binnenlands product (bbp) met 3,1 procent toe, dat was de sterkste groei in tien jaar. Tot dusver ging het CPB ook voor dit jaar uit van een groei van 3,1 procent. Volgens het planbureau, een belangrijke economische raadgever aan het kabinet, presteert de Nederlandse economie aanmerkelijk beter dan die in andere eurolanden.

Dat laatste is onder meer te danken aan de nog altijd florerende woningmarkt. Ook speelt mee dat de overheidsuitgaven omhoog gaan, onder meer door investeringen in onderwijs en defensie en stijgende zorgkosten. Dat zorgt er wel voor dat het overschot op de begroting niet verder verbetert ten opzichte van 2017.

De werkloosheid daalt volgens het CPB van 4,9 procent in 2017 naar 3,9 procent dit jaar. Voor 2019 wordt een verdere afname voorzien naar 3,5 procent. Bedrijven bieden werknemers vaker een vast contract en meer loon om mensen te kunnen aantrekken of behouden.

Door stijgende arbeidskosten en de verhoging van het lage btw-tarief stijgt de inflatie in 2019 naar 2,3 procent. Maar doordat daar hogere lonen en lagere belastingen tegenover staan, neemt de gemiddelde koopkracht toch met 1,6 procent toe. Het CPB waarschuwt wel dat zijn koopkrachtplaatjes door veel onzekerheden zijn omgeven, en slechts beperkt inzicht geven in wat mensen individueel meer of minder te besteden hebben.