• Er waren 1,8 werklozen per beschikbare vacature, in Q3 2016 waren er dit 2,4
  • Sterke toenames in vacatureaanbod in Haarlemmermeer (+30,7%) en Breda (+20,1%)
  • Aantal vacatures in Friesland was 4.263, een daling van -12,8%
  • Er zijn 3.185 extra vacatures bijgekomen in de gezondheidszorg, waarvan 57,5% in Zuid-Holland

“De arbeidsmarkt voor werkzoekenden in Nederland verbetert, een sterke daling van het aantal werklozen per beschikbare vacature betekent dat er minder concurrentie is tussen sollicitanten. Wat opvalt is dat er niet overal een verbetering te zien is, zo zijn er duidelijk minder vacatures in Friesland en Limburg en in de sectoren verkoop en industrie. Werkzoekenden kunnen in het algemeen wel uitkijken naar betere salarissen.” zegt Thomas de Schuyter, Country Manager bij Adzuna.

Provincies waarin het aantal vacatures sterk toenam waren Noord-Holland (+17,9%) en Zeeland (+16,0%). Provincies waarin het aanbod sterk afnam zijn Friesland (-12,8%) en Limburg (-11,2%). In Friesland nam het vacatureaanbod voornamelijk af in Leeuwarden, waar er een daling van 577 vacatures (-31,9%) ten opzichte van vorig jaar is.

Het gemiddeld geadverteerde bruto jaarsalaris in vacatures nam in alle provincies toe. Het hoogste gemiddelde salaris is te vinden in Noord-Holland met €45.552, in Amsterdam ligt het gemiddelde zelfs nog hoger op €49.968.

“Het gemiddeld geadverteerd jaarsalaris in Amsterdam wordt omhoog getrokken door de vele IT en Financiële vacatures die goede salarissen meekrijgen. Voor beide sectoren ligt het salaris in Amsterdam boven de €50.000.” verklaart Thomas de Schuyter.

Sectoren waar veel nieuwe vacatures bijgekomen zijn, zijn de gezondheidszorg met 3.185 extra vacatures en horeca met 3.409. In de gezondheidszorg zijn veruit de meeste vacatures in Zuid-Holland geplaatst, in de horeca zijn de meeste nieuwe vacatures in Noord-Holland te vinden. Sectoren waar het aantal vacatures afnam zijn de verkoop met een daling van 4.706 vacatures en de industrie met 3.524. Zowel in de verkoop als de industrie zijn de dalingen in aantal beschikbare vacatures proportioneel verdeeld over alle provincies.