,,Wie eenmaal in de bijstand zit, komt er heel moeilijk uit. (..) Ik wil een nieuw sociaal vangnet in plaats van de bijstand, maar mét een baan”, aldus de CDA-leider. Hij denkt dat mensen door een basisbaan makkelijker kunnen doorstromen naar een echte baan. De betaling komt neer op 15 procent meer dan de bijstandsuitkering. De werkgever moet daarvan volgens Buma de helft voor zijn rekening nemen.

,,Doorgaans zal het om werk gaan waarvoor je minder opleiding nodig hebt”, zegt de CDA-voorman. Hij denkt aan ondersteuning in zorg en onderwijs en plantsoenonderhoud. Een basisbaan zou wat hem betreft maximaal twee à drie jaar moeten duren.