De dienst heeft een grote achterstand opgelopen met het afhandelen van verblijfsaanvragen, waaronder asielaanvragen en aanvragen voor gezinshereniging, zo erkent een woordvoerder van de IND. Dit is een gevolg van de hoge instroom van vreemdelingen in 2015, zegt hij.

Terwijl de wettelijke beslistermijn zes maanden is, wordt in de praktijk een verblijfsaanvraag volgens de krant pas na tien maanden in behandeling genomen. Omdat een boete betaald moet worden als de ‘beslistermijn’ verloopt, heeft de IND dit jaar al ruim 1 miljoen euro aan boetes uitgekeerd aan aanvragers. De verwachting is dat dit verder oploopt.

,,De IND streeft er naar om in alle aanvragen binnen de wettelijke termijn op de ingediende aanvragen te beslissen. Dat dit niet in alle gevallen lukt is mede te verklaren door bijzondere fluctuaties in de instroom, de complexiteit van een deel van de zaken, maar ook bijvoorbeeld of alle beschikbare informatie, bijvoorbeeld van derde partijen, aanwezig is om te kunnen beslissen”, aldus de woordvoerder.

VluchtelingenWerk zegt de afgelopen tijd al veelvuldig aan de bel te hebben getrokken over de lange wachttijden. ,,Deze wachttijden zorgen ervoor dat vluchtelingen onacceptabel lang in onzekerheid blijven, gezinnen veel te lang van elkaar gescheiden en achterblijvers onnodig in gevaar zijn”, meldt de organisatie, die oproept tot verbetering.